Our Production
The Shop
Gigs and Shows
HOME
About ...
Pictures

Be a member
Välkommen till Lonesome Drifters
Klubben bildades 1983 och har som syfte att stödja och främja Rock ’n’ Roll i 50-tals stil och närliggande musik som t. ex. Blues och Country.

Lonesome Drifters har genom åren haft ett fyrtiotal tillställningar med artister som Red Hot Max, Slim Jim and the Bopcats, Bopabillies, Gene Summers, Crazy Cavan, Go-Getters, Black Knights, Sleepy La Beef, Crickets med Björn Wallde och Svante Grundberg, Ronnie Dawson, Rocky Burnette, Paul Burlison, DJ Fontana, Linda Gail Lewis, Matchbox med flera, plus massor av lokala band som spelat på våra fester.

Klubben har även anordnat ett flertal skivmässor.

Vår eminenta klubbtidning the Drifter utkommer med c:a 10 nummer per år till klubbens medlemmar.

Medlemsavgifter
Vuxen: 120:-/år.
Ungdom under 16 år, 60:-/år.
I medlemsavgiften ingår 10 nr. av
medlemstidningen The Drifter

I The Drifter får du viktig info. om:
• Klubbens alla arrangemang.
• Rapporter och recensioner
från evenemang i hela "Världen",
gjorda av våra resande reportrar.
• Andra klubbars arrangemang.
För medlemskap kontakta:

Ulf Persson, kassör.
Bjälverud 548
686 93 SUNNE
Tel. 0565-910 27
070-580 68 48
ulfsnickare@gmail.com


Eller gör slag i saken direkt,
sätt in medlemsavgiften på:
Lonesome Drifters Postgiro:
98 80 54-3


Ange namn och adress på talongen!

Som medlem är du välkommen att skriva
egna atriklar i The Drifter.

Artiklar lämnas till:
Peter Welenstrand
Ganterud 53
685 93 TORSBY
Tel: 0560-411 24
Eller på e-post:
peterw@mbox304.swipnet.se

Klubbens adress
Lonesome Drifters Rock ´n´ Roll Club
Bjälverud 548
686 93 SUNNE
Postgiro: 98 80 54-3

 

Styrelse 2011
Johan Brolin, ordf.
0703835899
littleace1@hotmail.com

Magnus Florén, sekr.

0705452317
floren.magnus@telia.com

Ulf Persson, kassör.
Bjälverud 548
686 93 SUNNE
Tel. 0565-910 27
070-580 68 48
ulfsnickare@gmail.com

Kurt Eriksson, ledamot.
070 543 86 88

Mattias Ollén, ledamot

070 282 01 29

bpn
Niklas Bergqvist, suppl

 

Mikael Hornman, suppl

 

 
 
Upp